Friday, January 26, 2018

Статистичка пресметка на досега спроведените конкурси

Фокусирање, концентрација на работата или на проблемот, тоа е многу важна особина на систематичен човек, па и новинар.
За да можеме да ги коментираме конкурсите спроведени според Законот за поддршка на домашното музичко творештво треба да направиме статистичка пресметка и да видиме како поминаа претходните конкурси. Кои се изведувачите и продукциите што биле субвенционирани. Колкави суми им се доделени. Дали создадените продукти ги има во етер и каква е нивната прифатеност кај јавноста.

Во овој пост конзекутивно ќе внесувам податоци извадени од пресметките што ги правам во однос на досега реализираните конкурски спроведени според Законот за поддршка на домашното музичко творештво. Паралелно ќе изнесам и неколку мои согледувања и заклучоци.

Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Досега, за 4 години завршени 15 конкурси, од нив по 3 конкурса МРТВ прекина да постапува, а 2 конкурса ги поништо Министерството за Култура. Затоа пресметките што ги правам се за 10 спроведени конкурси, 4 во 2014, 4 во 2015, 1 во 2016 и 1 во 2017.

Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Членови на комисии:

1, 2014 Робертино Саздов Сузана Стефановска Будимка Имери Ристо Апостолов Јошко Бошковски Љупчо Стојановски -
2, 2014 Радица Митиќ Ристо Апостолов Методија Автовски Томислав Таневски Тоде Спасовски Никола Фириев Благоја Здравковски
3, 2014 Ванчо Димитров Марко Коловски Јошко Бошковски Васка Наумова Томовска Авни Алији Симеон Иванов Канго Лилјана Автовска
4, 2014 Робертино Саздов Сузана Стефановска Радица Митиќ Цане Петров Благоја Здравковски - -
1, 2015 Методија Автовски Марко Коловски Лилјана Автовска Васка Наумова Томовска Дритон Сулејмани Никола Фириев Јошко Бошковски
2, 2015 Васил Фотиу Јошко Бошковски Васка Наумова Томовска Лилјана Автовска Ристо Апостолов Симеон Иванов Канго -
3, 2015 Томислав Таневски Љупчо Стојановски Методија Автовски ДЕЈАН ЌУРЧИЕВ Дритон Сулејмани Зоран Трпков Константин Карев
4, 2015 Ристо Апостолов Робертино Саздов Васка Наумова Томовска Лилјана Автовска Симеон Иванов Канго Маја Вукиќевиќ -
1, 2016 Благоја Здравковски Методија Автовски Никола Фириев Весна Малјановска Цане Петров Лилјана Автовска Панче Илиев
1, 2017 Јошко Бошковски Димитар Чемков Александар Постоловски Тоде Спасовски Цане Петров Панче Илиев Константин Карев

Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Застапеност на членови на комисијата:

Јошко Бошковски 5
Лилјана Автовска 5
Васка Наумова Томовска 4
Методија Автовски 4
Ристо Апостолов 4
Благоја Здравковски 3
Никола Фириев 3
Робертино Саздов 3
Симеон Иванов Канго 3
Цане Петров 3
Дритон Сулејмани 2
Константин Карев 2
Љупчо Стојановски 2
Марко Коловски 2
Панче Илиев 2
Радица Митиќ 2
Сузана Стефановска 2
Тоде Спасовски 2
Томислав Таневски 2
Авни Алији 1
Александар Постоловски 1
Ванчо Димитров 1
Васил Фотиу 1
Весна Малјановска 1
ДЕЈАН ЌУРЧИЕВ 1
Димитар Чемков 1
Зоран Трпков 1
Маја Вукиќевиќ 1
Будимка Имери 1

Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вкупен број на поддржани композиции по категории:

комп.
ТАЛЕНТИ 23
АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ 46
ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ 74
ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ 73
КОМ. СО КОИ СЕ АФИР. ИСТОР.НА МАК. 17
КОМ. СО КОИ СЕ АФИР. СЕМ. ВРЕД. 13
ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ 79
Ѕвезди 45
ВКУПНО 370

Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доделени субвенции по категории:

Евра
ТАЛЕНТИ 69000
АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ 138000
ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ 222000
ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ 219000
КОМ. СО КОИ СЕ АФИР. ИСТОР.НА МАК. 51000
КОМ. СО КОИ СЕ АФИР. СЕМ. ВРЕД. 39000
ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ 31600
Ѕвезди 202500
ВКУПНО 972100

Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ако на вкупната сума на доделени субвенции за 10 квартални конкурси, 972100 евра се одбие персонален данок од 10% кој при исплата се одбива, останува сумата од 874890 евра исплатени на пеачи и групи. 

Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изведувачи (пеачи и групи) и број на субвенции за композиции кои ги добиле, освен детските композиции:

1 Куку Леле (група) 8
2 Кате и Нели ти реков (група) 7
3 АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ ПРИНЦ 6
4 ЃОКО ТАНЕСКИ 6
5 ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ 6
6 ЕЛВИР МЕКИЌ 6
7 Соната и КАТЕРИНА БРЕЗЕВА (група) 6
8 ВОДОЛИЈА (Група) 6
9 СТЕВЧЕ ЌИРОСКИ 6
10 СУЗАНА СПАСОВСКА 6
11 АРИЈА (Група) 5
12 ГРАМОС АЉИЈИ 5
13 ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ 5
14 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 5
15 ИРЕНА СПАСОВСКА 5
16 АДРИЈАН ИСЛАМИ - ГАЏА 4
17 АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА 4
18 АНЕТА РИСТОВА ВАСИЛЕВА 4
19 ГОРАН НАУМОВСКИ 4
20 ДАРИЈО ПАНКОВСКИ 4
21 ДЕЈАН ЌУРЧИЕВ 4
22 ЗОРАН РУДАН ЦЕКИ 4
23 ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ 4
24 МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ 4
25 МИШКО КРСТЕВСКИ 4
26 НАДЕ ТАЛЕВСКА 4
27 СИЛВИ БЕНД (Група) 4
28 СИМОНА ПОПОСКА 4
29 АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ 3
30 БЛАГОЈА ГРУЈОВСКИ 3
31 ВИОЛЕТА ТОМОВСКА 3
32 ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ 3
33 ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА ТОЛЕВСКА 3
34 ИГОР МИТРОВИЌ 3
35 ЛАМБЕ АЛАБАКОВСКИ 3
36 ЛИДИЈА КОЧОВСКА 3
37 МИЛЕ КУЗМАНОВСКИ 3
38 РИСТО САМАРЏИЕВ 3
39 САЊА ХРИСТОВА ЛЕФКОВА 3
40 ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ 3
41 АЛЕКСАНДАР ТАРАБУНОВ 2
42 АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА 2
43 БОБАН ЦАНЕВСКИ 2
44 БОЈАН СТОЈКОВ 2
45 ГОРАЗД ЧАПОВСКИ 2
46 ДИМИТАР АНДОНОВСКИ 2
47 ДРАГАН ВЕЛИЧКОВСКИ - ТАЈЗИ 2
48 ЕМИЛ АРСОВ 2
49 ЕСМА РЕЏЕПОВА 2
50 ИБУШ ИБРАИМОВСКИ 2
51 ИЛЕ СПАСЕВ 2
52 КРИСТИЈАН ГАБРОСКИ 2
53 КРИСТИЈАН ТАСЕВСКИ 2
54 ЛИНДОН БЕРИША 2
55 МАЈА ВУКИЧЕВИЌ 2
56 МАЈА ГРОЗДАНОВСКА ПАНЧЕВА 2
57 МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА 2
58 МОМИР НИКОЛОСКИ 2
59 МУСТАФА ИМЕРИ 2
60 НАУМЕ ПЕТРЕСКИ 2
61 НИНО ВЕЛИЧКОВСКИ 2
62 ПЕТАР НЕЧОВСКИ 2
63 ПЕТРЕ ХРИСТОВ 2
64 Ристо Вртев 2
65 САРА КОСТАДИНОВСКА 2
66 СИМЕОН ИВАНОВ – КАНГО 2
67 Теодора Зероска 2
68 ХРИСТИЈАН ДИМИТРИЕВСКИ 2
69 АВНИ АЉИЈИ 1
70 АГИМ ПОШКА 1
71 АЛЕКСАНДАР ТАСЕВСКИ 1
72 АЛЕКСАНДРА МИХОВА 1
73 АНАСТАСИЈА ПЕТРЕСКА 1
74 АНЕТА МИЦЕВСКА 1
75 АНЕТА НАКОВА 1
76 АНЕТА ЦВЕТКОВСКА - МАЛИНКОВА 1
77 АРТА МЕМЕДИ И БЕЊАМИН АЈРУЛАХИ (Група) 1
78 БАЈРАМ АЛИ 1
79 БЕТИМЕ ЗУЛАЛИ 1
80 БЕЌИР АЛИУ 1
81 БЛАГА ПЕТРЕСКА 1
82 БОЈАНА АТАНАСОВСКА 1
83 БЕН ХУР 1
84 ВЕНЕРА ЉУМАНИ 1
85 ВЕРА ЈАНКОВИЌ 1
86 ВИКТОР АПОСТОЛОВСКИ 1
87 ВЛАДО ЈАНЕВСКИ 1
88 ВЛАТКО ЛОЗАНОСКИ 1
89 ВУЛНЕТ ИБРАИМИ 1
90 АЈ КЈУ (Група) 1
91 Дамјан Лазаров 1
92 Дуо коктел (Група) 1
93 ДУШКО ТЕМЕЛКОВСКИ 1
94 ЕЛЕНА ВЕЛЕВСКА 1
95 ЕЛЕНА МИРЧЕВСКА 1
96 ИЛИНА ЛАЗАРЕВСКА 1
97 ИСКРА ТРПЕВА АРСОВСКА 1
98 ЈАСМИНКА ГУЊОВА КОСТОВА 1
99 Јованка Јакимоска Митревска 1
100 ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА 1
101 Калина Велковска 1
102 КРИСТИНА АРНАУДОВА 1
103 ЛАУРА КРЛИУ 1
104 Љупчо Чедомирски 1
105 МАХМУТ ФЕРАТИ 1
106 МЕТОДИ БОГДАНОВ 1
107 МИКИ ЈОВАНОВСКИ ЏАФЕР 1
108 МИКИ СЕКУЛОВСКИ 1
109 МИЛЕНА ЈОВАНОСКА 1
110 НАТАША МАЛИНКОВА 1
111 НАТАША МИЈАТ КРСТЕВСКА 1
112 Нокаут (Група) 1
113 НИКОЛОВА СТОЈНА 1
114 НИНА ЈАНЕВА 1
115 НОВИЦА ВАСИЛЕВСКИ 1
116 ПАНЧЕ ИЛИЕВ 1
117 ПЕРО ЦАЦА 1
118 Петруна Димитрова 1
119 РИНИ ДАУТИ 1
120 РОБЕРТ ВУКЕЛИЌ 1
121 СЕВЕРЏАН ЛАЧИ 1
122 ТАМАРА ТОДЕВСКА 1
123 ТАЊА БОЈКОВСКА 1
124 ТЕФИК ИСЛАМИ 1
125 ХРИСТИЈАН ТОДОРОСКИ - КИКО 1
126 ЏЕМАИЛ МУРТИШИ 1
127 ЏУЛА ЧОЛАКУ (ГАШИ) 1
ВКУПНО 291
Ги молам новинарите при цитирање на податоците да го наведуваат авторот и линкот до оваа локација.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Следуваат податоци за автори и продукции на аудио и видеозаписи

Thursday, January 11, 2018

Поддршката е потребна

Живееме во општество на изразени контрасти и сензационализми, во кое сѐ се случува кампањски, експлозивно и емотивно.
Интересни ми се луѓето кои се нарекуваат себеси новинари, а кои како по команда започнуваат да пишуваат за определена општествена појава, носат заклучоци брзоплето, без студиозно истражување, размислување и консултации, а потоа, повторно како по команда престануваат да пишуваат на таа тема.

Денес актуелни се резултатите од два квартални конкурса спроведени според Законот за поддршка на домашната музичка продукција кои ги истакна на својот сајт МРТВ, па, новинарите како во договор и како по команда пишуваат еднолични површни текстови во кои оркестрирано се напаѓа конкретниот закон, комисиите или изведувачите што добиле поддршка.
Не кажувам дека не треба да се пишува на оваа тема. Самиот, веќе неколку години, ја побудувам критичката јавност да увиди дека има проблеми, неправилности, па дури и незаконски постапувања од страна апликанти (изведувачи и продуценти) и членови на комисиите.

Голем дел од проблемите и можностите за злоупотреба ги продуцира лошо конципираниот текст на Законот, кој и покрај многуте обиди така и не стигна да добие измена со која ќе се елиминираа проблемите.
На сајтот на МРТВ постои Предлог за изменување и дополнување на Законот датиран со февруари 2015, но тој така и не стигна до собраниска расправа:

Сега слушам дека Министерството за култура размислува да го укине Законот заради тоа што истиот „не придонел за зголемување на квалитетот, ниту пак донесе до напредок и развој на музичката продукција и индустрија“ „Повеќето од композициите воопшто не наидоа на прием ниту беа слушнати од поширока јавност, а ниту беа промовирани и емитувани интензивно на македонските радија и телевизии“ пишува во експликацијата на Министерството до Владата.
Да, навистина голем дел од композициите кои добија поддршка не стигнаа до јавноста, некои изведувачи и нивните продукции не се ни помачиле да ги однесат видеозаписите по медиуми, туку ги донеле само во архивата на МРТВ за да се отчитаат за добиените пари; претпоставувам дека намерата на таквите продуцентски тимови и изведувачи била само да извадат што повеќе пари од предвидените за поддршка. Некои од аудио и видеозаписите имаа ниска, или немаа никаква естетика, но тоа што таквите композиции добија поддршка е последица на одредбите на Законот. Но, не се согласувам дека Законот треба да се укине. Тоа е лесно но непродуктивно решение.

Ако се прочитаат формулациите во првичниот предлог за носење на Законот, ќе се види дека тој бил донесен поради тоа што (донесувам извадоци):
„Социолошко-општествените појави и влијанија на времето во кое живееме, во последната деценија, доведоа до евидентен пад на продукцијата на македонската популарна, забавна и народна песна. Сѐ уште се соочуваме со експанзија на социолошкиот феномен „турбо-фолк култура“, кој доведе до искривена перцепција за тоа што се вистински вредности во уметноста и културата.“
„Со овие мерки ќе се втемели статусот на творецот, но и на репродуктивниот уметник во македонското општество.“
„Целта на предложениот Закон е Стимулирање на македонската забавна и народна продукција и Достапност до културните вредности создавани и изведувани од автори и изведувачи од Република Македонија.“
тогаш може да се заклучи дека причините за постоење на Законот сѐ уште постојат: 
 • Не постои самоодржлива македонска музичка индустрија, која ќе биде отпорна на надворешни влијанија;
 • Постои премала продукција на музика;
 • Поради нискиот економски стандард музичките уметници не можат да си дозволат да и се посветат на музиката професионално (ова посебно се однесува на уметниците кои создаваат авторски дела);
 • Помеѓу консументите на музика владее перцепција дека домашната музика не заслужува да биде слушана и купувана;
 • Продажбата на носители на звук е минорна;
 • Музичките фестивали се присвоени од лукративни кланови;
 • ...
Затоа на Министерството за Култура му предлагам наместо закон за укинување на Законот, да осмисли закон за измена на Законот, со кој ќе се отстранат можностите за злоупотреба, а ќе се создадат подобри механизми за поддршка на домашната квалитетна продукција. А на новинарите кои сакаат да и помогнат на домашната музика им предлагам да се посветат потемелно и да истражуваат:
 • Ако веќе се нафаќаат да го критикуваат постапувањето според Законот, тогаш прво да го најдат, да го прочитаат и да ги разберат неговите одредби, а не да ја дезинформираат јавноста со информации и бројки извадени од ракав;
 • Да направат статистички збирни податоци за тоа кои изведувачи, кои автори и кои продукции добивале, а кои не добивале поддршка на досега спроведените конкурси; со што ќе дојдат до информации за тоа кои изведувачи и продукции ги имаат узурпирано конкурсите, па добиваат енормни суми на штета на други автори, изведувачи и продукции за кои поддршката останува недостапна.(Податоците се општодостапни на сајтот на МРТВ);
 • Да истражат кои од субвенционираните видеозаписи се дадени во етер, а кои не се дадени, и од кои причини;
 • Да откријат кои лажни податоци и лажни исправи се користени за да се аплицира по конкурсите спроведени според Законот (Сета документација од спроведените конкурси е достапна со нејзино барање преку Законот за слободен достап до информации од јавен карактер)
 • Треба да се работи повеќе, пред да се пишува, друга'ри!

На новинарите им стојам на располагање за дополнителни информации на темата, а на Министерството со предлози за измени на Законот.

Константин Карев, неколкукратен член и претседател на комисијата која одлучуваше по конкурсите.